Zrozumienie i Opracowanie

Modeli Biznesowych

w Erze Globalizacji

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, przyszłym przedsiębiorcą, edukatorem osób dorosłych lub po prostu kimś, kto jest zainteresowany tematyką modeli biznesowych, projekt ProBM 2 jest dla Ciebie.

Dlaczego ProBM 2 ?

Każdego roku powstaje coraz więcej przedsiębiorstw, ale mniej niż 40% z nich przetrwa pierwsze 5 lat działalności. Głównym problemem jest to, że wielu przyszłych przedsiębiorców nie docenia siły modeli biznesowych i wydaje się, nie przywiązywać wystarczającej uwagi do tego etapu tworzenia firmy, w którym opracowywana jest strategia przedsiębiorstwa.

CELE

Zwiększenie świadomości przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców, że modele biznesowe są niezwykle ważne na etapie tworzenia strategii przedsiębiorstwa, szczególnie w połączeniu z całościowym światopoglądem obejmującym kwestie społeczno-polityczne, ekonomiczne i globalizację.

Moduł 1

Wstęp

Moduł 2

Segmenty klientów

Moduł 3

Propozycja wartości

Moduł 4

Kanały

Moduł 5

Relacje z klientami

Moduł 6

Strumienie przychodów

Moduł 7

Kluczowe zasoby

Moduł 8

Kluczowe działania

Moduł 9

Kluczowe partnerstwa

Moduł 10

Struktura kosztów

Moduł 11

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa

ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships for adult education Poland
Projekt „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych w erze globalizacji” (Numer 2019-1-PL01-KA204-064951) został zrealizowany przy wsparciu finansowym funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Strona internetowa oraz materiały na niej zawarte odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Copyright @2021 – businessmodels.eu